บริษัท
ผลิตภัณฑ์
เซ็นเซอร์อัตโนมัติทางอุตสาหกรรม
ไฟเบอร์ออปติกเซนเซอร์
เซนเซอร์จับความเหนี่ยวนำ
เซ็นเซอร์ความใกล้ชิด Capacitive
โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์แบบทรงกระบอก
สวิทช์เซ็นเซอร์ตาแมว
ออปติคัลเซนเซอร์แบบ Slotted
เซ็นเซอร์ฉลาก
สวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า